جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: الهام عشتری وایقان

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: الهام عشتری وایقان

تعداد بازدید:۲۷۵
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: الهام عشتری وایقان

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

بخش بندی مشتریان یک شرکت پخش و پیش بینی اعتبار مشتریان جدید با استفاده از روشهای داده کاوی

دانشجو: الهام عشتری وایقان

 

 

استاد راهنما: دکتر مهدی حاجی رضایی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۱۰/۱۰/۹۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲

مکان: آمفی تئاتر