جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:علی سعیدیان

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:علی سعیدیان

تعداد بازدید:۳۱۷
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:علی سعیدیان

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

مدل ریاضی استوار برنامه ریزی نگهداری و مسیریابی هواپیما

 

دانشجو: علی سعیدیان

 

 

استاد راهنما: دکتر علیرضا رشیدی کمیجان

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۱۲/۱۰/۹۷ ساعت ۸ الی ۹

مکان: آمفی تئاتر