جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: ملیکا حیدری

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: ملیکا حیدری

تعداد بازدید:۳۱۰
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: ملیکا حیدری

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

تحلیل کارایی در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت

MF-DFA

 

دانشجو: ملیکا حیدری

 

 

استاد راهنما: دکتر میثم رافعی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۱۵/۱۰/۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶

مکان: آمفی تئاتر