جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: شهرام ابو الامکارم

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: شهرام ابو الامکارم

تعداد بازدید:۲۷۵
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: شهرام ابو الامکارم

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

مدل امتیازدهی رفتاری مشتریان به‌منظور بهبود نتایج کمپین‌های بازاریابی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

 

دانشجو: شهرام ابو الامکارم

 

 

استاد راهنما: دکتر فرشید عبدی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۱۱/۱۰/۹۷ ساعت ۱۳ الی ۳۰/‏۱۴

مکان: آمفی تئاتر