جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمد حسین مقدم

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمد حسین مقدم

تعداد بازدید:۲۷۴
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمد حسین مقدم

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

مدل سازی مسئله ی مسیریابی گشت زنی در حالت همکاری با هدف کاهش هزینه و افزایش پوشش

 

دانشجو: محمد حسین مقدم

 

 

استاد راهنما: دکتر اشکان حافظ الکتب

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۱۱/۱۰/۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶

مکان: آمفی تئاتر