اطلاعیه جذب کار آموز شرکت خودروسازی سایپا

اطلاعیه جذب کار آموز شرکت خودروسازی سایپا

۲۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۹ کد : ۱۳۱۹۲ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۴۳۲
اطلاعیه جذب کار آموز شرکت خودروسازی سایپا

 

سهمیه‌های دوره کارآموزی

شرکت خودروسازی سایپا

سال ۱۳۹۷

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۲

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

۳

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

۴

۱۷۰

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تولید صنعتی

۵

۱۷۳

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها

۶

۱۷۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تکنولوژی صنعتی

۷

۱۷۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

---

۸

۳۹۱

کارشناسی پیوسته

روانشناسی صنعتی و سازمانی

---

         

 

 

 

 

 

 

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت خودروسازی سایپا برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی مکانیک

نیمسال اول ۲۰ نفر

۲

مهندسی مکانیک

نیمسال دوم ۲۰ نفر

۳

مهندسی صنایع

نیمسال اول ۱۰ نفر

۴

مهندسی صنایع

نیمسال دوم ۱۰ نفر

۵

روانشناسی صنعتی و سازمانی

نیمسال اول ۶ نفر

۶

روانشناسی صنعتی و سازمانی

نیمسال دوم ۶ نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس شرکت مذکور:

تهران- کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشکری- جاده مخصوص کرج

 

متقاضیان میتواند جهت دریافت معرفی نامه به دفتر پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند