قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

اطلاعیه ـ قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی برنامه زمان بندی امتحانات معرفی به استاد

۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۵ کد خبر : ۱۲۶۱۱ اطلاعیه های امتحانات عمومی
تعداد بازدید:۱۷۹
برنامه زمان بندی امتحانات معرفی به استاد دانشجویان مقطع کارشناسی در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

برنامه زمان بندی امتحانات معرفی به استاد دانشجویان مقطع کارشناسی در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

 

روز

تاریخ

ساعت برگزاری امتحان

دوشنبه

۹۶/۱۱/۲۳

۱۲-۱۰

دوشنبه

۹۶/۱۲/۰۷

۱۲-۱۰

دوشنبه

۹۶/۱۲/۲۱

۱۲-۱۰

چهارشنبه

۹۷/۰۱/۲۹

۱۲-۱۰

یک شنبه

۹۷/۰۲/۱۶

۱۲-۱۰

دوشنبه

۹۷/۰۲/۳۱

۱۲-۱۰

شنبه

۹۷/۰۳/۱۲

۱۲-۱۰

 

 

 


۱ رای