قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی

اطلاعیه ـ قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی

۱۲ آذر ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۴ کد خبر : ۱۲۴۱۰ اطلاعیه های پژوهشی عمومی
تعداد بازدید:۳۰
سهمیه ی کارآموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی

 

به منظور اخذ سهمیه ی کارآموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع به شرح ذیل مکان یابی شده است. دانشجویان متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی به منظور اقدامات مقتضی در اسرع وقت به دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

کد رشته

مکان کارآموزی

نیمسال

۱

صنایع

تولید صنعتی

۱۷۰

شرکت آری تس توسعه صنعتی

نیمسال اول و دوم ۹۶/۹۷

۱۰ نفر

۲

صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

۱۷۳

شرکت آری تس توسعه صنعتی

نیمسال اول و دوم ۹۶/۹۷

۱۰ نفر

۳

صنایع

تکنولوژی صنعتی

۱۷۴

شرکت آری تس توسعه صنعتی

نیمسال اول و دوم ۹۶/۹۷

۱۰ نفر

۴

صنایع

بدون گرایش

۱۷۵

شرکت آری تس توسعه صنعتی

نیمسال اول و دوم ۹۶/۹۷

۱۰ نفر ۹۶/۹۷

 

 

 

 


نظر شما :