قابل توجه دانشجویان محترم

اطلاعیه ـ قابل توجه دانشجویان محترم

۰۷ آبان ۱۳۹۶ | ۱۳:۲۴ کد خبر : ۱۲۲۸۳ اطلاعیه های پژوهشی عمومی
تعداد بازدید:۸۵
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصادی با توجه به نامه شماره ۴۴۵۵۹/۷۳/ص/۹۶ مورخ ۲۶/۷/۹۶ سازمان مرکزی فاقد اعتبار است

به اطلاع می رساند چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی با توجه به نامه شماره ۴۴۵۵۹/۷۳/ص/۹۶ مورخ ۲۶/‏۰۷/‏۹۶‬ سازمان مرکزی فاقد اعتبار است

بنابراین شرکت در این کنفرانس که کاملاً بی اعتبار و غیر قانونی است.فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است.

دفتر پژوهش دانشکده مهندسی صنایع

۹۶/۰۸/۰۷


نظر شما :