قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی

اطلاعیه ـ قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی

۱۹ مهر ۱۳۹۶ | ۱۳:۲۱ کد خبر : ۱۲۲۴۲ اطلاعیه های پژوهشی عمومی
تعداد بازدید:۱۰۹
اخذ سهمیه ی کارآموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی

  به منظور اخذ سهمیه ی کارآموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع به شرح ذیل مکان یابی شده است. دانشجویان متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی به منظور اقدامات مقتضی در اسرع وقت به دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

تعداد پذیرش کارآموی

مکان کارآموزی

نیمسال

۱

صنایع

تولید صنعتی

۲

ایران خودرو

نیمسال اول و دوم

۲

صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

۲

ایران خودرو

نیمسال اول و دوم

۳

صنایع

تکنولوژی صنعتی

۲

ایران خودرو

نیمسال اول و دوم