قابل توجه دانشجویان محترم مقطع ارشد و دکتری

اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان محترم مقطع ارشد و دکتری اهم الویت های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۴۹
اهم الویت های تحقیقاتی

بدینوسیله اهم الویت های تحقیقاتی اعلام شده از سوی سازمان ها و ارگانهای کشور در سال ۱۳۹۶، در راستای حمایت از پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اعلام می شود.

فایل های مربوطه در تلگرام دانشکده می باشد.