قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ و تابستان ۹۶-۹۵ درس پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند

اطلاعیه مهم _قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ و تابستان ۹۶-۹۵ درس پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند.

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۹ کد خبر : ۱۲۱۳۷ اطلاعیه های امتحانات اطلاعیه های آموزشی عمومی
تعداد بازدید:۱۵۷
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ و تابستان ۹۶-۹۵ درس پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند آخرین مهلت ارائه و ثبت نمرات دروس مذکور تاتاریخ ۳۰/۰۸/۹۶ می باشد.

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ و تابستان ۹۶-۹۵ درس پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند آخرین مهلت ارائه و ثبت نمرات دروس مذکور تاتاریخ ۳۰/‏۰۸/‏۹۶‬ می باشد لذا کلیه دانشجویان موظف به ارائه به موقع می باشند و در غیر اینصورت درس مذکور حذف خواهد شدو دانشجویان ملزم به اخذ مجدد درس می باشد.

اداره امتحانات دانشکده مهندسی صنایع 


۲ رای