سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

اطلاعیه ـ سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۳:۵۰ کد خبر : ۱۲۱۱۶ اطلاعیه های پژوهشی رویدادهای علمی عمومی
تعداد بازدید:۱۳۲
اطلاعیه ـ سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

اطلاعیه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه