عدم تشکیل کلاس های استاد محسن اخباری ورکانی در تاریخ 1/2/1390

۳۱ فروردین ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۱۹۱
تعداد بازدید:۲۸۷
عدم تشکیل کلاس های استاد محسن اخباری ورکانی در تاریخ 1/2/1390

کلیه کلاس های مربوط به استاد محسن اخباری ورکانی (درس تحلیل سیستمها ) در روز پنج شنبه مورخ 1/2/1390 تشکیل نخواهد شد.