عدم تشکیل کلاس های استاد محمود هراتیان نژاد روز چهارشنبه 31/1/1390

۳۱ فروردین ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۱۹۰
تعداد بازدید:۳۰۶
عدم تشکیل کلاس های استاد محمود هراتیان نژاد روز چهارشنبه 31/1/1390

کلاس های مربوط به استاد محمود هراتیان نژاد روز چهارشنبه 31/1/1390 (درس مونتاژ مکانیکی ) تشکیل نخواهد شد.