« قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال ومیهمانی »

اطلاعیه _ « قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال ومیهمانی »

۳۰ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۲ کد خبر : ۱۱۰۹۳ اطلاعیه های امور دانشجویی عمومی
تعداد بازدید:۹۳
اطلاعیه _ « قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال ومیهمانی »

«قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال ومیهمانی»

انجام درخواست انتقال ومیهمانی به دیگرواحدها طبق محدوده زمانی جدول ذیل صورت می گیرد:

نیمسال تحصیلی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 

نیمسال اول هر سال تحصیلی

 

پانزدهم تیرماه هر سال تحصیلی

 

پانزدهم مرداد ماه هر سال تحصیلی

 

نیمسال دوم هر سال تحصیلی

 

پانزدهم آذرماه هر سال تحصیلی

 

سی ام آذرماه هر سال تحصیلی

 

نکات مهم:

  1. درخواست انتقال ومیهمانی دانشجویان صرفاً ازطریق سامانه نقل وانتقالات مندرج در آدرس اینترنتی www.monada.iau.ir (سامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ) انجام می شود و نیازی به مراجعه به واحد دانشگاهی مبدا ومقصد وسازمان مرکزی نمی باشد.
  2. دانشجویان متقاضی می توانند پس از مطالعه دقیق آیین نامه انتقال ومیهمانی که در سامانه مذکور درج شده است، در صورت نداشتن منع ادامه تحصیل نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام نمایند.
  3. دانشجویان متقاضی این واحد می توانند جهت درخواست انتقال ومیهمانی به دیگر واحدهای دانشگاهی از ماده ۱۲ آیین نامه مذکور برای ارائه درخواست خود استفاده نمایند. بدیهی است استفاده از دیگر مواد آیین نامه مستلزم احراز شرایط وارائه مستندات معتبر وموافقت سازمان مرکزی دانشگاه می باشد. (دانشجویان متقاضی قبل از ثبت درخواست از موافقت مدیر گروه آموزشی رشته خود اطمینان حاصل نمایند).
  4. انتقال ویا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه ودایر بودن رشته، گرایش ومقطع تحصیلی در واحد مقصد ونداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.
  5. انتقال دانشجویان در تمامی موارد آیین نامه در نیمسال آخر تحصیل ممنوع است.
  6. درخواست انتقال و میهمانی پس از گذشت یک نیمسال از قبولی، ضمن ثبت نام در واحد دانشگاهی مبدا امکان پذیر است. (به استثنای واجدین شرایط میهمانی یا انتقال از بدو پذیرش، مطابق شرایط آیین نامه)
  7. انتقال پذیرفته شدگان بدون آزمون ممنوع می باشد
  8. درخواست میهمانی در ترم تابستان از طریق اداره آموزش دانشکده انجام می شود.

 

حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی

اداره کل امور دانشجویی ‌


۱ رای