اخبار

اطلاعیه ـ قابل توجه دانشجویان محترم به منظور اخذ سهمیه کارآموزی

به منظور اخذ سهمیه کارآموزی مقطع کارشناسی و تحقیق و پروزه دانشجویی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته صنایع به شرح زیر مکان یابی شده است. دانشجویان متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی به منظور اقدامات مقتضی در اسرع وقت به دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

ادامه مطلب

اطلاعیه ـ جشنواره جوان خوارزمی

جشنواره جوان خوارزمی با اهداف ترویج فرهنگ کار آفرینی دانش بنیان و در میان جوانان ، ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران ، نو آوران و فناوران کشور ، تسهیل مسیر تجاری سازی و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات جوانان کشور و شناسایی و معرفی استعدادها در زمینه های مختلف علمی و صنعتی و حمایت از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی را برگزار می نماید.

ادامه مطلب

اطلاعیه ـ جشنواره بین المللی خوارزمی

به اطلاع می رساند جشنواره بین المللی خوارزمی با اهداف ترویج فرهنگ کار آفرینی دانش بنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقات ، ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران ، نو آوران و فناوران کشور ، فراهم آوردن بستری مناسب برای همکاری های علمی و صنعتی سی ویکمین جشنواره بین المللی را برگزار می نماید.

ادامه مطلب

اطلاعیه ـ قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور

به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان دکترای تخصصی پژوهش محور ورودی های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ملزم به انعقاد قرار داد طرح برون دانشگاهی هستند و کارفرما یا استاد راهنما باید تمام پرداخت ها را به حساب واحد دانشگاهی واریز نماید.

ادامه مطلب