اخبار

اطلاعیه ـ قابل توجه دانشجویان محترم

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در نظر دارد به منظور شناسایی، انتخاب و تقدیر از برترین مخترعان دانشگاه ششمین جشنواره مخترعان، نوآوران و مبتکران دانشگاه آزاد اسلامی را از تاریخ ۲۸/‏۰۲/‏۹۶‬ لغایت ۳۰/‏۲/‏۹۶ در محل نمایشگاه های دائمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری بنیاد ملی نخبگان برگزار کند.

ادامه مطلب

اطلاعیه ورزشی ـ قابل توجه کارکنان واعضای محترم هیات علمی

اداره ورزش در نظر دارد جهت توسعه وارتقاء سلامت کارکنان واعضاء هیات علمی ،دررشته های ذیل جهت تشکیل تیم های ورزشی ،دوره های انتخابی برگزار نماید. رشته های دارت، طناب کشی، بدمینتون، تنیس روی میز ویژه کارکنان واعضاء هیات علمی واحد (خواهران وبرادران)

ادامه مطلب