اخبار

بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

ادامه مطلب
اطلاعیه ـ برگزاری مسابقات فوتسال و تنیس رومیز برادران دانشکده‌ای

اطلاعیه ـ برگزاری مسابقات فوتسال و تنیس رومیز برادران دانشکده‌ای ویژه کارکنان و هیات علمی به مناسبت دهه فجر

برگزاری مسابقات فوتسال و تنیس رومیز برادران دانشکده‌ای ویژه کارکنان و هیات علمی به مناسبت دهه فجر

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی

به منظور اخذ سهمیه ی کارآموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع به شرح ذیل مکان یابی شده است . دانشجویان متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی به منظور اقدامات مقتضی در اسرع وقت به دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

ادامه مطلب